Go to Top

DoP (declaration of performance / prestatieverklaring ) en CE / EN-1090 NORMERING

Volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR (Construction Products Regulation), moeten staalproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en geproduceerd zijn na 1 juli 2014, voorzien zijn van een prestatieverklaring (Declaration of Performance = DoP). In deze verklaring worden de waarden met betrekking tot de essentiële kenmerken van het betreffende product omschreven, overeenkomstig de bijbehorende normen.

Om dit DoP certificaat te mogen uitgeven moet een fabrikant/producent een FPC (Factory Production Control = FPC) opstellen. Hierin staat omschreven hoe de processen met betrekking tot CE markering zijn vormgegeven. Deze certificaten gelden voor producten die vallen onder de EN-10025, EN-10255, EN-10219-1 en de EN-10210-1 normering. Overige producten vallen buiten deze verplichting.

Na uw bestelling van stalen buizen, die onder deze norm vallen is de DoP verklaring bij Barteling Buizen op aanvraag te verkrijgen.

Handige links:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/declaration-of-performance/index_en.htm

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/documenten-en-publicaties/brochures/2013/06/28/ce-markering-op-bouwproducten.html

Offerte